රට හදන ජනතාවාදී පාලනයක් උදෙසා වැඩකරන ජනතා දායකත්වය – සංවාද සභාව හෙට (04) මහජන පුස්තකාල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන රට හදන ජනතාවාදී පාලනයක් උදෙසා වැඩකරන ජනතා දායකත්වය – සංවාද සභාව හෙට (ඔක්. 04) ප.ව. 3.30 ට මහජන පුස්තකාල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.
මෙම සංවාද සභාව ඇමතීම සඳහා දේශකයින් ලෙස
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා
ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය චන්දන ජයලත් මහතා
යන දේශකයින් සහභාගී වීමට නියමිත බව එම මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *