රට හදන ජනතාවාදී පාලනයක් වෙනුවෙන් වැඩකරන ජනතාව පෙළගැසෙති

රට හදන ජනතාවාදී පාලනයක් උදෙසා වැඩකරන ජනතා දායකත්වය – සංවාද සභාව අද දින (04) කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා ඇතුලූ ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය චන්දන ජයලත් මහතා යන දේශකයින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *