රු. 5649.60 කින් වැටුප් වැඩිකරනු – වෘත්තීය සමිති කොළඹදී රැස්වේ

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය මගින් අරඹා ඇති වැටුප් වැඩිකරගැනීමේ අරගලයට සමගාමීව අද (04) දින වෘත්තීය සමිති විධායක හමුවක් මරදාන CSR ශාලාවේදී පැවැත්විය. රු. 5649.60 කින් වැටුප් වැඩිකරන ලෙසත් EPF මංකොල්ලය නැවැත්වීමටත් ආණ්ඩුවට බලකරමින් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් මෙම වෘත්තීය සමිති විධායක සභික හමුව පැවැත්විය. මේ සඳහා අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ, ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ, සමස්ත ලංකා වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් සමන්ත කෝරලේආරච්චි, සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමයේ සභාපති සෙල්වරාජ් ඇතුලූ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *