ලංකා ගමනාගමන සේවකයෝ ප්‍රසාද දීමනාව ඉල්ලති

ප්‍රසාද දීමනා හා දරුවන්ට පාසල් උපකරණ ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල සේවකයන්ට ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලමින් සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

රුපියල් බිලියන 2.1ක මෙහෙයුම් ලාභයක් ශ්‍රී ලංගමය ලබාගත් බව ප්‍රවාහන බලධාරීන් මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද රුපියල් 10,000ක ප්‍රසාද දීමනාවක් දෙන බවට ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයා පොරොන්දු වී යැයිද එහි කැඳවුම්කරු සේපාල ලියනගේ සහෝදරයා පවසයි.

රුපියල් බිලියන 2.1ක මෙහෙයුම් ලාභයක් ශ්‍රීලංගමයට ලබාගැනීමට හැකිවුණේ සේවකයින්ගේ ඉමහත් කැපකිරීම නිසා යැයි ද එමනිසා සේවකයන් දැඩි ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දී ඇති මොහොතක ප්‍රසාද දීමනාවක් දීම අසාධාරණ නොවන්නේ යැයි ද සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය පවසයි.

ශ්‍රී ලංගම සේවකයින්ට 2018 වර්ෂය සඳහා රුපියල් දස දහසක ප්‍රසාද දීමනා මුදලක් ලබාදීමටත් 2010 සිට බැංකු ගතකිරීම පැහැර හැර ඇති සියලුම අර්ථසාධක අරමුදල් ද බැංකුගත කිරීමටත් මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලා පසුගිය මැයි මාසයේදී ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළේ යැයි ද එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව සේවකයින්ගේ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් 10,000ක මුදලක් වැටුපෙන් අයකර ගැනීමේ පදනම මත ලබාදී රුපියල් 15,000ක් ප්‍රසාද දීමනා වශයෙන් ලබාදීමට මැදිහත්වන්නැයි ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි ද එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

එම ලිපියේ පිටපත් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට හා ශ්‍රීලංගම සභාපතිවරයාට යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *