ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ 12 වන සමුලූව මුලූදෙයි

ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ වාර්ෂික සමුළුව ඊයේ (මැයි 30) මහජන පුස්තකාල ශ‍්‍රවානාගාරයේ දී පැවැත් වූ අතර ඒ සඳහා ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා සහභාගී විය. ලංකා තැපැල් සේවා සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද, ප‍්‍රධාන ලේකම් ඞී.එම්. විජේරත්න, සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමයේ ලේකම් සේපාල ලියනගේ ඇතුලූ සංගමයේ නියෝජිතයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම සමුුලූව පැවැත්විය. මෙහිදී විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසිකර ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය දිනාගත යුතුව ඇති බවට වූ යෝජනාක්ද සම්මත කිරීමට කටයුතු කිරීම මෙම සමුලූවේ විශේෂත්වයක් විය.

මෙම සමුලූවේ ප‍්‍රධාන දේශනය වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා විසින් සිදු කළ අතර එහි හඩ පටය පහත පලකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *