ලංගම සේවකයෝත් සටනට….

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයන්ගේ වැටුපට එල්ලා ඇති රුපියල් 10,000 දීමනාව තවදුරටත් මූලික වැටුපට එක් කිරීමට කටයුතු නොකළහොත් දැවැන්ත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය තීරණය කර ඇත.

ලංගම සේවකයන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට පොලඹවන්නේ නැතිව වහාම එම රුපියල් 10,000 දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් විය යුතු බව එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් සේපාල ලියනගේ සහෝදරයා සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳ දැනුම්දෙමින් සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක්ද යොමුකර තිබේ.

ඔහු පැවැසුවේ ලංගමය හැර සියලුම රජයේ සේවකයන්ට මේ වනවිට මේ රුපියල් 10,000 දීමනා මුදලින් රුපියල් 7,500ක මුදලක් මූලික වැටුපට එකතු කර ඇති අතර ඊට අමතරව අනෙකුත් සියලුම ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල සේවකයන්ගේ මාසික වේතනයෙන් අදාළ රුපියල් 10,000 දීමනාවෙන් අර්ථ සාධක අරමුදලට අය කරගන්නා බවත් එම අයිතිය ලංගම සේවකයන්ට මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බවත්ය.

වැටුපට එල්ලා ඇති රුපියල් 10,000න් අර්ථ සාධක අරමුදලට මුදල් අය කර නොගැනීම නිසා ලංගම සේවකයකුට මසකට රුපියල් 2000කට අධික මුදලක් එම අරමුදලට එකතු නොවන බවද හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *