ලංවිම වැඩතහනම් කළ වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුව විභාගයට ගනී

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වැඩතහනම් කළ වෘත්තීය සමිති නායකයින් 6 දෙනා විසින් තම මූලික අයිතිය කඩකල බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩුව අද සැප්. 06 දින විභාගය ගන්නා ලදී. ලංවිම වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා ඇතුලූ වෘත්තීය සමිති නායකයින් වෙනවෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී නීතීඥ සුනිල් වටගල මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ ශාන්ත ජයවර්ධන මහතා පෙනී සිටියහ.
පසුගිය අගෝ. 27 දින වැඩතහනම් කළ වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවීම හේතුවෙන් අද දින අධිකරණය විසින් එම නඩුව අවසන් කරන ලද බවත් සියලූ සේවකයින් විසින් කරන ලද බලපෑම් හා අධිකරණමය ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම හේතුවෙන් මෙම වැඩතහනම ඉවත් කිරීමට බලධාරීන්ට සිදු වූ බවත් මෙහිදී රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *