ලෝක ගුරු වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ ආසියානු කලාපිය සමුලූව රැස්වේ

ලෝක වෘත්තීය සමිති සමුලූවට (WFTU) අනුබද්ද ලෝක ගුරු වෘත්තීය සමුලූව අද කොළඹ පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්විණි. මෙම සමුලුව ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් ජෝර්ජ් මව්රිකෝස් සහෝදරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුනු අතර ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල් කාන්ත සහෝදරයාද මේ සඳහා සහභාගී විය.
ලෝක ගුරු වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ ආසියානු කලාපිය උප සභාපති හා ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා ඇතුලු වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් මේ සඳහා සහභාගී විය.
එමෙන්ම මේ සදහා ඉන්දියාව, නේපාලය, කාම්බෝජය ඇතුලු රටවල් ගණනාවක විදෙස් නියෝජිතයින් රැසක් සහභාගිවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *