ලෝක සාම කවුන්සිලයේ විධායක සභා රැස්වීම PASOSහි ලේකම් ජානක අධිකාරි සහභාගී වෙයි

ලෝක සාම කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලාංකේය ශාඛාව වන සාමය සහ සහයෝගීතා සංවිධානය (PASOS) නියෝජනය කරමින්  ලෝක සාම කවුන්සිලයේ  විධායක සභා රැස්වීම සඳහා පසුගිය 25 -30 කාලය අතර එම PASOS හි ලේකම් නීතීඥ ජානක අධිකාරී සහෝදරයා සහභාගී විය.

එහිදී ලෝක සාම කවුන්සිලයේ විධායක කමිටු රැස්වීමට අමතරව සිරියානු සහයෝගීතාවය සඳහා රැස්වීම් ගණනාවක්ද සංවිධානය කර තිබූ අතර ලෝකයේ සියලු මහද්වීප නියෝජනය කරන විධායක සභිකයන් සියලු දෙනා මෙම රැස්වීම් සඳහා සහභාගී විය.

එහිදී ඇමරිකානු අධිරාජ්‍යවාදීන් සිරියාවට එරෙහිව දියත් කළ යුද්ධය පරාජයට පත්කරමින් සිරියානු ජනතාවත් එකී ජනතාවට වර්තමාන නායකත්වය සපයන ජනාධිපති බසාර් අල් අසාද්ගේ නායකත්වයත් බොහෝ පැසසුමට ලක්වූ කරුණක් විය. ඇමරිකානු සහයෝගය සහිතව සිරියානු භූමිය අත්පත් කරගැනීම සඳහා සටන් කළ ISIS ඇතුළු ඉස්ලාමීය අන්තවාදී සංවිධාන දැවැන්ත පරාජයකට ලක් කරමින් සිරියානු ජනතාව අත්පත්කරගෙන ඇති ජයග්‍රහණය අති විශ්ෂ්ඨ බව ලෝක සාම කවුන්සිලයේ අදහස විය.

එකී සංචාරයේදී ලෝක සාම කවුන්සිලයේ නායකයින් හට සිරියානු ජනාධිපති බසාර් අල් අසාද් මහතාද හමුවී සිරියානු ජනාතව සහ සිරියානු නායකත්වයට සිය සහායෝගීතාව සෘජුව ප්‍රකාශ කිරීම අවස්ථාව හිමි වූ අතර ඉහත ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ ජානක අධිකාරි සහෝදරයා සිරියානු ජනාධිපතිවරයාට සිය සහයෝගය පළ කළ අවස්ථාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *