වතු කම්කරු සත්‍යග්‍රහයට ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ සහාය

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික මුලික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙසට වතු සමාගම්වලට බල කරමින් වතුකරයේ තරුණයන් පිරිසක් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අසළ ආරම්භ කර ඇති සත්‍යග්‍රහයට සහාය පල කරමින් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය පසුගියදා ඔවුන් සමග එක්වී තිබේ.

හැටන් වටවල පොලිස් වසමට අයත් මවුන්ජින් වතු යායේ වතු කම්කරුවන් ඉකුත් 04 වෙනිදා සිට තම දෛනික මුලික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙසට වතු සමාගම්වලට බල කරමින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව තව දුරටත් සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර ඊට සමගාමීව මෙම තරුණ පිරිස කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අසළ පසුගිය 19 වනදා සිට සත්‍යග්‍රහයක නියැලිනි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *