වතු පාසල් ගුරු සහයකයින් ගුරු සේවයට බදවා නොගන්නේ නම් ක‍්‍රියාමාර්ගවලට – CTSU

වතු පාසල් වල පවතින උග‍්‍ර ගුරු හිගයට පිළියමක් ලෙස බදවාගත් දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු සහයකයින් පසුගිය ජූනි 28 දින වන විට තම ගුරු පුහුණුව අවසන් කර ඇති හෙයින් ඔවුන් එදින සිට ශ‍්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3 – i ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීිමටත් ඊට පෙර ඔවුන් ගුරු සහයක පත්විම් ලබා දුන් දින සිට ශ‍්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 03 – ii ශ්‍රේණියට බදවා ගෙන ඊට හිමි හිග වැටුප් ලබා දීමටද කටයුතු කළයුතුව ඇති බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය අවධාරණය කරයි.

විශේෂයෙන් වතු පාසල් යනු මෙරට සාමාන්‍ය පාසල් පද්ධතියෙන් බැහැරව ඉතා අඩු පහසුකම් සහිත සාතිශය බහුතරයක් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබන විශේෂ අවධානයක් යොමුකළ යුතු පාසල් වේ. එවැනි තත්වයක් තුළ ආණ්ඩුව වතු පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය මෙන්ම ඒ සදහා සුදුසුකම් සහිත ගුරුවරුන්ගේ සේවය ස්ථිර කිරිම සම්බන්ධයෙන් දක්වන නොසලකා හැරිම විවිධ පීඩාවන්ට ගොදුරුව පීඩා විදින එම ප‍්‍රජාවට සිදුකරන තවත් බලවත් අසාධාරණයක් බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

එහෙයින් ව්‍යවස්ථානුකූලව මෙම ගුරු සහයකයින් බදවා ගැනීම සදහා ප‍්‍රතිපාදන සලසා තිබියදී මේ ආකාරයෙන් තවදුරටත් සොච්චම් වැටුපක් මත වසර ගණන් ඔවුන්ගේ ශ‍්‍රමය සූරාකෑමට ඉඩනොතබන බව අවධාරණය කරන ලංකා ගුරුසේවා සංගමය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සාධාරණ කාලයක් තුළ මෙම ඉල්ලීම් කෙරෙහි අවධානයක් යොමු නොකරන්නේ නම් ඔවුන් සමග ඉදිරි ක‍්‍රියාමාර්ග වලට එළඹිමට සිදුවන බව ද පවසා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *