වරායේ විධායක නිළධාරීන්ට පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවු සේවක විරෝධය මර්ධනය කිරීම නැවැත්විය යුතුයි

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ විධායක නිළධාරීන්හට පමණක් 2018 ජනවාරි මාසයේ සිට බලපවත්වන පරිදි අගෝස්තු මස නැවත වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීමෙන් බරපතල වැටුප් විෂමතාවයක් නිර්මාණය වී ඇති අතර මෙම වැටුප් වැඩි කිරීමට එරෙහිව විධායක නොවන සියළුම සේවකයින්ගෙන් විශාල විරෝධයක් මේ වන විට ඇතිවී තිබේ. නිර්මානය වී ඇති බරපතල වැටුප් විෂමතාවය නිවැරදි කිරීම සඳහා විධිමත්ව හා නිවැරදිව කටයුතු කිරීමට බල කරන ක‍්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන අප වෘත්තීය සමිතිය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය හේතුවෙන්, වෙනත් වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වන වරාය සේවකයින් විශාල ප‍්‍රමාණයක් අප වෘත්තීය සමිතියේ සාමාජිකත්වය ලබා ගනිමින් සිටී.

මේ බව සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහෝදරයා පවසමින් වෘත්තීය සමිති මර්දනය කිරීමට එරෙහිව විරෝදය ප‍්‍රකාශ කරමින් වරාය හා නාවුක කටයුතු ඇමති මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිවරයා වෙත ලිපියක් යවා ඇත.

එම ලිපියේ සඳහන් කරුණු අතර

සේවකයන් හට තමන් කැමති ඕනෑම වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමටත්, වෘත්තීය ගැටළුවක් ඇති වු විට විධිමත් ආකාරයට එම ගැටළුව විසඳාගැනීමට මැදිහත්වීමට ඇති ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී අයිතිය අපි සියළු දෙනාම පිලිගන්නෙමු.

වැටුප් විෂමතාවය හේතුවෙන් ඇති වී ඇති සේවක විරෝධය හා වෙනත් වෘත්තීය සමිති වලින් සාමාජිකයන් ඉවත්වීම පාලනය කිරීම අරමුණු කරගෙන ”සේවා අවශ්‍යතාවය මත” යැයි සටහන් කර අප වෘත්තීය සමිතියේ නිළධාරීන්, සාමාජිකයින් හා මේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ක‍්‍රියාකාරී සේවකයන් පිරිසක් වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි පිටත වරායන් හා කොළඹ වරාය තුල ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇත. මෙම ස්ථාන මාරු කිරීම් වරාය අධිකාරියේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් නොව ඝෘජුවම ඇතිවී තිබෙන සේවක විරෝධය මර්ධනය කිරීම සඳහා දේශපාලන හේතු පදනම් කරගනිමින් කල ස්ථාන මාරුවීම් බව අප වෘත්තීය සමිතියේ අදහසයි.

මෙසේ දී ඇති ස්ථාන මාරු වහාම අවලංගු කරන ලෙසත්, උද්ගත වී ඇති වැටුප් විෂමතාවයන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහාත්, සාකච්ඡාවක් කඩිනමින් ලබාදෙන මෙන් ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමි.

8 Comments on “වරායේ විධායක නිළධාරීන්ට පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවු සේවක විරෝධය මර්ධනය කිරීම නැවැත්විය යුතුයි”

  1. Мy turn, my turn.? Larry stated eagerly wiggling to get an opportunity
    to talk. ?І believe the perfect factor about God is thɑt he can beat up the devil because the satan is scary and mean and ugly and dangerous and Gⲟd can beat hіm up so the devil
    can?t damɑge us like hе did these demon stuffed individuals in Jesus day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *