වරාය වෘත්තීය සමිති කි‍්‍රයාකාරිකයින්ට ලබාදී ඇති ස්ථාන මාරු වහාම අවලංගු කරන්න – NTUC

අසාධාරණ හා අයුක්තිසහගත පදනමකින් වරාය පාලනාධිකාරිය විසින් හදිසියේ සිදුකර ඇති වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාකාරිකයින් ස්ථාන මාරු කිරීම අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයා වරාය හා නාවික ඇමතිවරයා වෙත ලිපියකින් දන්වා ඇත.
මේ බව සඳහන් කරමින් ලියා ඇති ලිපිය සම්පූර්ණ ලෙස මෙසේ පලකරමු.
ශී‍්‍ර ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොළඹ වරාය තුල සේවය කරන සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ කි‍්‍රයාකාරිකයන් ලෙස කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති නායකයින් 10 දෙනෙකුට ගාල්ල හා ති‍්‍රකුණාමලය වරාය වෙතට සේවයේ හදිසි අවශ්‍යතාවයකට යැයි සඳහන් කරමින් ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබේ.
වරාය සේවකයින්ගේ වැටුප් සම්බන්ධ ගැටලූවක් මතුව ඇති තත්ත්වයන් තුල එම ගැටලූව විසඳා ගැනීම සඳහා කි‍්‍රයාකාරිව මැදිහත් වූ වෘත්තීය සමිති නායකයින් මෙසේ ස්ථාන මාරු කර ඇති බව පෙනී යන අතර මෙම කි‍්‍රයාකාරින් බොහෝ දෙනෙක් වරාය තුල කි‍්‍රයාත්මක වන සුභසාධක සමිති වල ද ප‍්‍රබල කි‍්‍රයාකාරින් වේ.
මෙම මාරු කිරීම් නිසා උක්ත කි‍්‍රයාකාරින්ට අනිසි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති අතර සුභසාධක කටයුතුවලට ද බාධාවන් ඇති කරමින් සියලූ වරාය සේවකයින්ට බලපෑම් ඇති වීම වැළැක්විය නොහැකිය.
එබැවින්, සාධාරණ හා යුක්තිසහගත පදනමකින් තොරව වරාය පාලනාධිකාරිය විසින් හදිසියේ සිදුකර ඇති මෙම ස්ථාන මාරු අවලංගු කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඔබතුමාගෙන් මෙයින් ඉල්ලා සිටිමු.
මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ගන්නා පියවර අප වෙත දැනුවත් කරන ලෙස ද මෙයින් ඉල්ලා සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *