වරාය සමූපකාර බැංකුවෙන් 5 වසර සිසුන්ට ශිෂ්‍යාධාර

සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය මගින් මෙහෙයවන වරාය සමූපකාර බැංකුව මගින් වාර්ෂිකව පිරිනමන 5 වසර ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීමේ උත්සවය පසුගිය 14 දින මහරගම තරුණ සේවා සභා ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ඔබේ මුදල් ඔබේ දරුවට තේමාව යටතේ පහවසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් විශාල පිරිසකට ශිෂ්‍යාධාර හා තිළිණ ලබාදීම මෙහිදී සිදු වූ අතර ඒ සඳහා සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී, සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, එම සමිතියේ ලේකම් චන්‍ද්‍රසිරි මහගමගේ ඇතුලූ සමූපකා බැංකු නිලධාරීන් සහභාගී විය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *