වරාය සේවක සමූපකාර බැංකුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල සමත් සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මග පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වරාය පොදු පොදු සේවක සමිතියට බලය හිමි වරාය සේවක සමුපකාර බැංකුව විසින් සිය සාමාජිකයන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලත් දරැවන් සඳහා ටැබ් පරිඝණයක සහ පොත් පත් ලබාදිමේ උත්සවයක් පසුගිය 16වනදා මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වූහ.

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත , සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ජාතික සංවිධායක රංගන දේවප්‍රිය  සහ වරාව පොදු සේවක සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ ඇතුළු වරාය සේවක සමූපකාර බැංකුවෙ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබූ වරාය සේවක සමූපකාරයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ දූදරුවන් සහ එම දෙමව්පියන්ද එක්වී සිටියහ.

මෙම දරු දැරියන් සඳහා රුපියල් 25,000ක් පමණ වටිනාකමකින් යුත් ටැබ් පරිඝණකයක් සහ වටිනා පොත් කට්ටලයක් ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *