වසර 3 ට පසුව ලැබුණ ඇමති සාකච්ඡාව පිරිවෙන් ගැටලූ රැසකට විසඳුම් සඳහා ප‍්‍රවේශයක්


පිිරිවෙන් ක්‍ෂේත‍්‍රය අර්බුද රැසකට ඇද දමා තිබියදී ඇමතිවරයා හා ලේකම්වරයා ඇතුළු සැම නෑසූ කන්ව සිටියද අප ඒකාබද්ධ සංවිධානය ගොඩනගා සති 2ක් යන්නට මත්තෙන් වසර 3 ක් නොදුන් සාකච්ඡුා ලබා ගැනීමට හැකිවීම ජයග‍්‍රහණයක් බව ලංකා පිරිවෙන් ගුරුසේවා සංගමයේ සභාපති වකමුල්ලේ උදිත හිමියෝ පවසති.
ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු මස 16 දින පඅධ්‍යාපන අමාත්‍යවාරයා, ලේකම් වරයා, රාජ්‍ය ලේකම් වරයා හා අධ්‍යාපන උපදේශක හිමිපාණන් ඇතුළු බලධාරීන් සමග සාකච්ඡුාවකට එළඹුන බවත් එහිදී
1. පරිපාලන ගැටලූ
2. ප‍්‍රතිපාදන ගැටලූ
3. සාමාන්‍ය ගණන් පිළිබඳ ගැටලූ
4. පෙළ පොත් ගැටලූ
5. කාල සටහන් ගැටලූ
6. අතිරේක ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ හා පුරප්පාඩු පියවා ගැනීමේ ගැටලූ
7. වෘත්තීය සමිති මර්දන කිරීමේ ගැටලූ
8. අත්තනෝමතිකව සේවයෙන් පිටමං කර ඇති ගුරුවරුන්ගේ ගැටලූ
9. පරිවේණාධිපති සේවය ස්ථාපිත නොකිරීමේ ගැටලූ
10. සාමාන්‍ය ගණන් මත බලපා 2019 වසරේදී සේවය අහිමිවීට සූදානම්ව සිටින පිරිවෙන් ගුරුවරුන් 1700 කගේ සේවා සුරක්‍ෂිතතාව පිළිබඳ ගැටලූ
යන ප‍්‍රධාන ගැටලූ 11 ක් පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡුාවට ගැනුන බවත් උදිත හිමියෝ පවසති.
මෙතෙක් පැවති තත්වයට සාපේක්‍ෂව අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡුාවෙන් පසු ඇතිවූ තත්වය සාධනීය ප‍්‍රවේශයක් ලෙසද මෙම ලැබුණ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප‍්‍රයෝජනය ගෙන පිරිවෙන් ක්‍ෂේත‍්‍රයේ තිබෙන ගැටලූ විසඳා ගැනීමට කටයුතු කරන බවද උදිත හිමියෝ අවධාරණය කරති.

2 Comments on “වසර 3 ට පසුව ලැබුණ ඇමති සාකච්ඡාව පිරිවෙන් ගැටලූ රැසකට විසඳුම් සඳහා ප‍්‍රවේශයක්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *