වැඩතහනම් කළ විදුලි වෘත්තීය සමිති නායකයින් නැවත සේවයේ පිහිටුවයි – විදුලි සේවකයෝ නායකයින් හරසරින් පිළිගනී

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තුල සිදු වූ වංචා දූෂණවලට එරෙහිව සිදු කළ විරෝධතාවයන් වලට එරෙහිව බලධාරීන් විසින් වැඩතහනම් කරන ලද ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප‍්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් ඇතුලු වෘත්තීය සමිති නායකයින් 6 දෙනා නැවත සේවයේ පිහිටුවීම පසුගියදා සිදුවිය. එහිදී එම සේවයේ පිහිටුවන දින ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල මුලස්ථානය ඉදිරිපිටදී විදුලි සේවකයින් විසින් හරසරින් පිළිගනු ලැබිණි. මෙහිදී පැවැත්වූ උත්සවය අමතූ ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ලේකම් රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා පැවසූයේ විදුලි සේවකයින්ගේ අප‍්‍රහති ධෛර්යයත් ඒ සඳහා කළ අරගලයත් අධිකරණමය හරහා ගන්නා ලද ක‍්‍රියාමාර්ගයන් හේතුවෙන් බලධාරීන්ට මෙම වැඩතහනම ඉවත් කිරීමට සිදු වූ බවත් විදුලි බල මණ්ඩලය තුල සිදුකරන දූෂණ අක‍්‍රමිකතාවයන් සියල්ල හෙළිකිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවත්ය.

One Comment on “වැඩතහනම් කළ විදුලි වෘත්තීය සමිති නායකයින් නැවත සේවයේ පිහිටුවයි – විදුලි සේවකයෝ නායකයින් හරසරින් පිළිගනී”

  1. The possible explanation for this observed behavior from the white men may
    always have exceptions and exactly how that they can respond might still change
    and vary in degrees. It all will depend on which end of the social
    and national spectrum she comes from. And
    needless to say, Christmas inside the Philippines is never complete without the Noche Buena (Christmas Eve Dinner).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *