වැඩවර්ජනය සාර්ථකයි – ආණ්ඩුවේ කඩාකප්පල්කාරී වැඩ සේවකයින් පිට පැටවීමේ උත්සාහයක් – එස්.පී. විතානගේ

ඊයේ දින ආරම්භ කරන ලද දුම්රිය සේවක වැඩවර්ජනය ඉතා සාර්ථක බවද එය කඩාපකප්පල් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව විසින් විවිධ කඩාකප්පල්කාරී ක‍්‍රියාවන් සිදුකරමින් තිබෙන බවද දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධනයේ සම කැඳවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා ඊයේ දින මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පැවසීය. වැඩවර්ජනයට සම්බන්ධ කිසිදු සේවකයකු කඩාකප්පල්කාරී කිසිදු වැඩකට සම්බන්ධ වී නැති බව අවධාරණය කරන බවද මෙහිදී විතානගේ සහෝදරයා පවසයි. දුම්රිය බලධාරීන් සේවකයින් කඩාකප්පල්කාරී ක‍්‍රියා සිදු කල බවට කරන චෝදනා කිසිදු සත්‍යයක් නැති බවද එමෙන්ම සේවකයින් බියවැද්දීම් සිදු කරමින් කටයුතු කරන බවද මෙලෙස සේවක මර්ධනය සඳහා සැරසෙන්නේ නම් පැය 48 වැඩවර්ජනය අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් දක්වා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බවද මෙහිදී එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා පැවසීය. ඔහු විසින් මාධ්‍ය හමුවේ දක්වන ලද අදහස් සහිත හඩ පටය මෙසේ පලකරමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *