විදුලි සේවකයින්ගෙන් රටපුරා විරෝධතා පෙත්සමක්….

නීති විරෝධී ලෙස වැඩ තහනම් කළ ලංවිම වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවන ලෙස බල කරමින් අපේ‍්‍රල් 09 දින විදුලි බල මණ්ඩල මුලස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතා පෙත්සමක් අත්සන් කිරීම ආරම්භවිය. අපේ‍්‍රල් 09 සිට මැයි 16 දක්වා රටපුරා මෙම විරෝධතා පෙත්සම අත්සන් කිරීමේ ක‍්‍රියාමාර්ගය ක‍්‍රියාත්මක කරන බව මෙහිදී රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *