විදුලි සේවකයෝ කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

වැඩ තහනම් කළ විදුලිබල වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවීමටත්, වැටුප් කමිටු වාර්තාව වහාම එළිදක්වන ලෙසත් බලකරමින් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අද (20) දින දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් කොළඹ කොටුව විදුලි බල මණ්ඩල ප‍්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විය.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන වංචා දූෂණවලට එරෙහිව සිදු කළ විරෝධතාවය නිසා වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ වැඩ වැඩ තහනම් කිරීම සිදු වු අතර මාස කිහිපයක් ගෙවී ඇති නමුත් වැඩ තහනම ඉවත් කර නැත.

ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිතියේ කැඳවුම්කරු රංජිත් ජයලාල් සහෝදරයා පවසා සිටියේ මෙම ගැටළු සඳහා විසඳුම් නොලැබුණහොත් ජූලි 5 වැනිදා සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බවයි. එබැවින් මෙම ගැටලු වහාම බලධාරීන් අවධානයට ගතයුතු බවට විරෝධතාකරුවෝ දැඩිව ප්‍රකාශ කර සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *