විදුහල්පතිනිය දණගැස්වූ මහ ඇමතිට නැවත අධ්‍යාපන ඇමතිකම ලබාදීමෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුවේ හෙලුව පැහැදිලියි – මහින්ද ජයසිංහ

පසුගිය ආණ්ඩු සේම වර්තමාන ජනාධිපති ඇතුළු ආණ්ඩුව රාජ්‍ය සේවකයින්ට පීඩා කරන අඥාන දූෂිත දේශපාලකයින්ට දඩුවම් නොදී තනතරු ලබාදීම සිදුකරමින් සිටින බව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය. ඌව පළාත් මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක පසුගිය කාලයේ විදුහල්පතිනියක දණගැස්වීමෙන් පසු ඇමතිකමින් ඉවත් කළද නැවත ඇමති කම ලබාදීමෙන් ආණ්ඩුව දූෂිතයන් හට සලකන ආකාරය පැහැදිලි බවද පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ ගුරුවරුන් දණගැස්වූ, රාජ්‍ය සේවකයින් ගස් බැන්ද දේශපාලකයින් හට ආණ්ඩු සැලකූ ආකාරයටම වර්තමානයේද ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රතිපත්තිය එලෙසම බවත් මීට එරෙහිව දැඩි ක‍්‍රියාමාර්ගවලට යාමට සිදුවන බවද මෙහිදී මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *