විභාග ඇගයීම් ගාස්තු අඩුකිරීමට එරෙහිව ඇගයීම් වර්ජනයකට (Video)

අපොස සා/පෙළ ගණිතය උත්තර පත‍්‍ර ඇගයීම් ගාස්තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ දැඩි විරෝධය පලකරන බවත් වහාම එය සංශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
2017 අපොස සා/පෙළ ගණිතය උත්තර පත‍්‍ර ඇගයීම් සඳහා එක් උත්තර පත‍්‍රයට රු. 140 ක් ගෙවන ලද අතර එය මෙවර (2018) රු. 120 දක්වා අඩු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවද එමෙන්ම එක් උත්තර පත‍්‍රයක් පරීක්‍ෂා කිරීම සදහා ගෙවන ලද රු. 38 ක ගාස්තුවද රු. 29 දක්වා මෙවර පහත දැමීමටද කටයුතු කර ඇති බවද එම සංගමය පවසා සිටී.
වර්තමානයේ ජීවන වියදම හමුවේ විභාග රාජකාරී සහ උත්තර පත‍්‍ර ඇගයීම් කටයුතු සඳහා ගෙවනු ලබන දීමනා කිසිසේත්ම ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවත් එම ගාස්තු ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටින ලදී.
නමුත් එසේ තිබියදී 2017 වර්ෂයේ ගෙවන ලද ගාස්තුද මේ ආකාරයට කප්පාදු කිරීම කිසිසේත්ම එකග විය නොහැකි සහ අනුමත කළ නොහැකි අතර එම ගාස්තු පෙර තත්වයටවත් පත් නොකරන්නේ නම් ඉදිරි ඇගයීම් කටයුතු තව දුරටත් පවත්වාගෙන යන්නේද පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට සිදුවන බවද එම සංගමය අවධාරණය කර සිටී. මේ සම්බන්ධයෙන් එම සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයාගේ අත්සන් සහිතව විභාග කොමසාරිස්වරයා වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *