විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවක ගැටලූව වහා විසඳන්න

ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල්කරගනිමින් විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් 2018 පෙබ 28 දින ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය වහා විසඳීමට කටයුතු කරන ලෙස ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයා ඉල්ලා සිටී. මෙම ගැටලූව විසඳන ලෙස ඉල්ලා උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා වෙත ලිපියක් යවමින් මේ පිළිබඳව කියා ඇති අතර එහි තවදුරටත් මෙලෙස සඳහන් කොට ඇත.
මේ හේතුවෙන් සියලූම විශ්ව විද්‍යාලවල අධ්‍යන කටයුතු පර්යේෂණ කටයුතු හා පරිපාලන කටයුතු සියල්ල ඇනහිට තිබේ. 2006 වසරේද මෙවැනි ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල්කරගනිමින් වැඩවර්ජනයක් පැවැත්විණ. එම වැඩවර්ජනය නිමාවුයේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා හා වෘත්තීය සමිති අතර එක`ගතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුවය.
ගිවිසුමකට එළඹීමෙන් පසු අදාල පාර්ශවයන් විසින් එකී ගිවිසුම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට බැඳී සිටියත් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව එක`ගතා ගිවිසුම ක‍්‍රියාත්මක නොකර මගහැර තිබිණ. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ගිවිසුම ක‍්‍රියාත්මක නොකිරීම හේතුවෙන් නැවත වරක් 2008 වසරේදී විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්න වී සිටී.
දින 28 කට ආසන්න කාලයක් ගතවුවද ගැටලූව සාකච්ඡුා නොකොට එක`ගතා ගිවිසුම නැවත ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හෝ විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මෙතෙක් කටයුතු කර නැති අතර ඒ පිළිබඳව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ලෙස අපගේ කණගාටුව ප‍්‍රකාශ කරන්නෙමු. දැනට අඩාල වී ඇති විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුද විශ්ව විද්‍යාලවල අනෙකුත් කටයුතුද යථා පරිදි ක‍්‍රියාත්මක කිරීමටත් විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සාධාරණ ඉල්ලීම් ලබාදීමටත් මෙම ගැටලූව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර කඩිනමින් වැඩවර්ජනය නිම කර සේවක ඉල්ලීම් ලබාදීමට මැදිහත් වන ලෙස මෙයින් ඉල්ලා සිටිමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *