විසඳුම් නෑ – වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට

මැයි මස 30 වන දින බස්නාහිර පළාතේ ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය සාර්ථකව ක‍්‍රියාත්මක වූ බවත් බලධාරීන්ගෙන් පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබීම අනුව වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය දිගටම ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලද බව ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පවසයි.
ඒ අනුව මැයි මස 31 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා රාජකාරිවලින් බැහැරවීමේ වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය දිවයින පුරාම ක‍්‍රියාත්මක වන බවද දෛනික නඩත්තු කටයුතු, බිඳවැටීම් අලූත්වැඩියා කිරීම්, පාරිභෝගික සේවා කටයුතු, මනු සටහන් ගැනීම්, බිල්පත් අයකිරීම් බිල්පත් නිකුත් කිරීම් ආදී කටයුතු කිසිවක් සිදු නොවන බවද උපාලි රත්නායක සහෝදරයා සඳහන් කරයි.
31 දින පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබුනහොත් 31 වන දින මෙම වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය දිවයින පුරාම ක‍්‍රියාත්මක වන අතර 31 වන දින සිට සියලූ අතිකාල සේවා සහ සති අන්ත සේවාවලින් සියලූ සේවකයින් ඉවත් විය යුතු බවට තීරණය කර තිබෙන බවත් ඉංජිනේරු සහ ඉංජිනේරු නොවන විධායක ශ්‍රේණීන් මැයි 30 සිට ආරම්භ කරන ලද අකුරට වැඩ ව්‍යාපාරය විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් දිගටම ක‍්‍රියාත්මක වන බවද පවසන රත්නායක සහෝදරයා මෙහි ප‍්‍රධාන ඉල්ලීම් වනුයේ පොරොන්දු වූ ආකාරයට 25% ක වැටුප් වඩිවීම්, කප්පාදු නොකර ලබා දෙන ලෙසත් විෂමතාවයක් ඉවත් කරන ලෙස බවද පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *