වෘත්තීය සමිති සේවක මර්දනය නවතා වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදෙනු – වරාය සේවකයෝ උද්ඝෝෂණයේ

2018 වර්ෂය සඳහා විධායක නිලධාරීන් සඳහා පමණක් සිදු කළ විශේෂ වැටුප් වැඩිකිරීම හේතුවෙන් සිදුවන වැටුප් විෂමතාවයට එරෙහිවීම නිසා වෘත්තීය සමිති නායකයින් මර්දනයට එරෙහිව අද (06) වරාය පිවිසුම ඉදිරිපට වරාය සේවකයින් විසින් උද්ඝොෂණයක් පැවැත්විය.
2018 වැටුප් වැඩි කිරිම මගින් සිදුකරන ලද පොදු වැටුප් වැඩි වැටුප් වැඩිකිරිමට අමතරව විධායක නිලධාරින් වෙනුවෙන් සිදුකර ඇති විශේෂ වු වැටුප් වැඩි කිරිම හේතුවෙන් විධායක හා විධායක නොවන ශ්‍රේණින් අතර බරපතල වැටුප් විෂමතාවක් නිර්මාණය වි ඇති බවත් එය නිවැරදිකර ගැනිම සදහා සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය ගනු ලැබු ක‍්‍රියා මාර්ග හමුවේ කුපිත වී ඇති පාලකයින් හා පාලක වෘත්තිය සමිති අප වෘත්තිය සමිතියේ නායකයින් සාමාජිකයින් ස්ථානමාරු කරමින් පලිගැනිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් පවසන එම සංගමයේ ලේකම් චන්‍ද්‍රසිරි මහගමගේ සහෝදයා සේවක මර්දනය පරාජය කර සාධාරන වැටුප් වැඩි කිරිමක් දිනා ගැනිම සදහා වරාය පාලනාධිකාරියට බල කිරිම වෙනුවෙන් මෙම උද්ඝෝෂණය පවත්වන බවත් මේ සඳහා වරාය සියලූ සේවකයින් පෙලගැසී සිටින බවත් මෙහිදී චන්‍ද්‍රසිරි සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *