ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සේවක සමුලූව පවත්වති

අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම් ශාඛාවේ මහ සමුලූව පසුගිය 17 වැනිදින කටුනායක ගුවන් තොටුපොල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයාගේ හා අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම සමුලූව සඳහා ශ‍්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සේවකයින් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *