සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය 20 වන සමුලූව පවත්වති

සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ 20 වන නියෝජිත සමුලූව අද (30) කොළඹ වරායේදී පැවැත්වුණු අතර ඒ සඳහා ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත, සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති යන සහෝදරවරු සහභාගී විය. අයිතීන් දිනාගැනීමට වරාය සේවකයින් පෙළගස්වමු යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම සමුලූව සඳහා සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ලේකම් චන්‍ද්‍රසිරි මහගමගේ සහෝදරයා ඇතුලූව වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ මේ සඳහා සහභාගී විය.

මෙම සමුලූවේදී ලාල්කාන්ත සහෝදරයා දැක්වූ අදහස්

මෙම සමුලූවේදී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහෝදරයා දැක්වූ අදහස්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *