සයිටම් සිසුන් කොතලාවලට අනුයුක්ත කිරීමේ කැබිනට් පත‍්‍රකාවට විරෝධය – ACMOA

2018.05.10 වන දින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් සයිටම් ආයතනයේ සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත‍්‍රකාවේ ඇතුළත් කරුණු පිළිබදව සලකා බැලීමේදී අප රටේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ හා ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂාව පවා අනතුරේ හෙළන යෝජනා එහි අන්තර්ගතවන බව පෙනී යන බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය පවසයි. සයිටම් සිසුන් සදහා සාධාරණ විසදුමක් දිය යුතු වුවත් එම විසදුම මගින් ජන ජීවිත අනාරක්ෂිත බවට හා සමස්ත අධ්‍යාපන පද්ධතියම කඩා වැටීමට ඉඩ දිය යුුතු නැති බව පවසන එම සංගමය රෝගී ජන ජීවිත වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශයන් තුට්ටුවකට ගණන් නොගනිමින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනා ක‍්‍රියාත්මක වීම යනු මෙතෙක් කල් අප රට සෞඛ්‍යමය වශයෙන් ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය ආපසු හැරවීමක් බවද එම සංගමය පවසයි.
සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර නිවේදනයක් මගින් මේ පිළිබඳව විරෝධය දක්වා ඇති අතර එම නිවේදනය සම්පූර්ණ ලෙස මෙසේය.

acmoa press 21.05.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *