සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙනු – උපාධිධාරියෝ විරෝධතාවයේ

ඉල්ලුම් කරන ලද 57 000ක් පමණ වන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සියළු දෙනා සඳහා රැකියා ලබාදීම ඇතුළු ඉල්ලීම් ගණනාවක් මුල් කර ගනිමින් උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය විසින් අද(25) දහවල් 12.00ට පමන ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක නිරත විය.

අවුරුදු 35ක් ලෙස සඳහන් බදවා ගැනීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 45 දක්වා ඉහළ දැමීම, අභ්‍යාසලාභී පුහුණු කාලය වසර 02  දක්වා දීර්ඝ  කිරීමේ තීරණය නවතා පුහුණු  කාලය වසරක් දක්වා අඩු කිරීම, බඳවා ගැනීමේදී උපාධි ලබාගත් වසර අනුපිළිවෙල අනුගමනය කර බඳවා ගැනීම් සිදුකිරීම  හෝ සැමට රැකියා ලබාදෙන බවට ආණ්ඩුව සහතික වීම, ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ පක්ෂ මූලස්ථාන වල හොර රහසේ සිදුකරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ නවතා බඳවා ගැනීමේදි සිදුකරන දේශපාලන මැදිහත්වීම නතර කිරීම, උපාධියට සමාන්තර විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පිළිගත් ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට හා දෘෂ්‍යාබාධිත උපාධිධාරීන්ට හිමි 3% රැකියා අවස්ථා එලෙසම ලබාදීම එම ඉල්ලීම් අතර වේ.

සුදුසුකම් වයස් සීමාව 45 කරනු  පත්වීම් සඳහා දේශපාලන අතපෙවීම් නවතනු, උපාධිධාරින් සංවර්ධන නිළධාරීන් ලෙස බඳවා ගනු, ආබාදිත උපාධිධාරින් සඳහා සියයට 03ක කෝටාව ක‍්‍රියාත්මක කරනු ආදී සටන් පාඨ සහිත බැනර් හා පුවරු රැගත් පිරිස ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටට පැමිණ විරෝධතාවේ නිරත වූ අතර ඉල්ලීම් රැගත් සන්දේශය අමාත්‍යංශ ලේඛම් වරයාවෙත භාරදීම හා සාකච්ඡාකොට විසඳුමකට එලැඹීම සඳහා පොලීසිය විසින් අවස්ථාව ලබාදුනි.

සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසා සිටියේ වයස් සීමාව ඉහල දැමීම, අභ්‍යාසලාභී පුහුණු කාලය වසරක් දක්වා අඩු කිරීම, 2017 වසර දක්වා උපාධිය අවසන් කල වසර අනුපිළිවෙලින් බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම හා විධිමත් පරිදි සම්මුඛ පරීක්ෂණ සිදු කිරීම ,ආබාදිත උපාධිධාරින් සඳහා සියයට 03ක කෝටාව ක‍්‍රියාත්මක කිරීම යන කරුණු සම්බණ්ධයෙන් ලේඛම්වරයා එකඟතාව පල කල බවයි.එසේම බඳවාගන්නා උපාධිධාරීන් ගණන වැඩිකිරීම සම්බණ්ධ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීමටද අමාත්‍යංශය කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ බව චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා  පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *