සියලූ උපාධිධාරීට රැකියා ලබාදෙනු – උද්ඝෝෂණය ජූනි 06

සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලූම උපාධිධාරීන්ට කප්පාදුවකින් තොරව පොරොන්දු වූ පරිදි කඩිනමින් රැකියා ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ජූනි 06 දින කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී දවල් 12.00 ට පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසයි. ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් රැුකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 57000 ක් හඳුනා ගෙන ඇති බවත් කිසිදු පදනමකින් තොරව ඉන් 20000 ක් පමණක් බඳවා ගන්නා බව පවසමින් සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සිදු කර ඇති බවත් තෝරාගත් 20000 ජූනි මස මුල් සතිය තුල සංවර්ධන නිලධාරීන් තනතුර සඳහා බඳවාගන්නා බවට පොරොන්දු වී ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

නමුත් මේ වන විට 20000 න් 5000 ක් ජූලි මස හා ඉතිරිය සැප්තැම්බර් මස ලෙස මෙම බඳවාගැනීම් කරන බවට තීරණය කර ඇති බවත් මේ ආකාරයෙන් විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ ලෙස ක‍්‍රියා කිරීමෙන් ආණ්ඩුව උපාධිධාරීන් පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබාදී පිරිසකට එම අවස්ථාව අහිමි කිරීමට ක‍්‍රියා කරමින් සිටින බවද චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසා සිටී.

එම උත්සාහය පරදවා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැුකියා ලබාදෙන ලෙස බල කරමින් හෙට (ජූනි 06) දවල් 12.00 ට කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය ඒකාබද්ධව මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

One Comment on “සියලූ උපාධිධාරීට රැකියා ලබාදෙනු – උද්ඝෝෂණය ජූනි 06”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *