සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ඉල්ලා කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලූම උපාධිධාරීන්ට කප්පාදුවකින් තොරව පොරොන්දු වූ පරිදි කඩිනමින් රැකියා ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් අද දින කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි. රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය හා උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධව පැවැත්වූ මෙ උද්ඝෝෂණයෙන් පසු ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත පා ගමනින් ගොස් ඇති අතර එහිදී උද්ඝෝෂණයෙන් පසුව අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයා සමග සාකච්ඡුාවක් පැවැත්වූ බව උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පැවසීය. එම සාකච්ඡාවේදී වූ එකගතාවයන් ලෙස
දැනට බඳවාගැනීමට නියමිත උපාධිධාරීන් 20000 ට සීමා නොකර 57000 ම බඳවා ගැනීම සඳහා එකගතාවය පල කර ඇති අතර එය අධියර 2 ක් මගින් බඳවා ගැනීමටත්, අපේ‍්‍රල් මස 16-30 දක්වා සිදු කළ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණවලදී වයස 35 ඉක්ම වූ උපාධිධාරීන් හා ්‍යභෘ් ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට සිදුවූ අසාධාරණය වැලැක්වීම සඳහා යළිත් පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් කැඳවා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සිදු කිීමට එකග වීමත්, අලූතෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමේදී 2018 ජූලි 30 දක්වා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ටත් අයදුම් කිරීමට එකග වීමත් මෙම සාකච්ඡාවේදී සිදු වූ බව චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *