සීමාවාසික අවසන් වෛද්‍යවරුන් තවදුරටත් සේවයේ යෙදවීමෙන් රෝහල් අර්බුදයක – ACMOA

2017 නොවැම්බර් මස සීමාවාසික පත්වීම් ලබාගත් වෛද්‍ය කණ්ඩායම මේ වන විට ඔවුන්ගේ සීමාවාසික පුහුණු කාලසීමාව අවසන්ව සිටින අතර 2018 නොවැම්බර් මස පත්වීම් ලබා දීමට සුදුසුකම් ලත් කණ්ඩායමක් සිටියදී ඔවුන් වෙත පත්වීම් ප‍්‍රධානය නොකිරීම නිසා මේ වන විට රෝහල් තුල දැඩි අර්බුධයක් නිර්මානය වී ඇති බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය පවසයි. සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කල වෛද්‍යවරුන්ම තව දුරටත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගේ කාර්්‍යභාරයේම රදවා ගෙන සිටීම සහ ඔවුන්ට ඔවුන් විසින් ඉටුකරනු ලබන කාර්්‍යභාරයට සරිලන ලෙස අතිකාල නොගෙවීම මත කිහිප දෙනෙකුම රාජ්‍ය සේවයට සමු දී ඇති අතර තත්වය මෙලෙසම පැවතියහොත් සෞඛ්‍යය සේවය අර්බුදයට ගොස් අසරණ රෝගීන් පීඩාවට පත්වීම වැළැක්විය නොහැකි වනු ඇති බව එම සංගමය පවසයි.
මේ පිළිබඳව එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර ගේ අත්සන් සහිතව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යවා ඇති අතර එහිදී වැඩිදුරටත් පවස්නේ මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලෙසය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *