සුදුසුකම් මත උපාධිධාරීන් බඳවා නොගැනීමට එරෙහිව 25 සිට දැවැන්ත විරෝධතා

දේශපාලන අතපෙවීම් නවතා සුදුසුකම් සහිත සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා නොදීමට එරෙහිව අපේ‍්‍රල් 25 දින කොළඹදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පවත්වන බව රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියාරච්චි සහෝදරයා පවසයි. උපාධිධාරීන් 37000 කට රැකියා අහිමි කිරීම නවතා 57000 කට රැකියා ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙන බව මෙහිදී චන්දන සූරියාරච්චි සහෝදරයා පැවසීය. උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය ඒකාබද්ධව අද (23) දින පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී මේ පිළිබඳව පැවසීය.

One Comment on “සුදුසුකම් මත උපාධිධාරීන් බඳවා නොගැනීමට එරෙහිව 25 සිට දැවැන්ත විරෝධතා”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *