සුරාබදු සේවක සමුලූව පවත්වයි

සමස්ත ලංකා සුරාබදු සේවා සංගමයේ වාර්ෂික නියෝජිත සමුලූව පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 05 දින කොළඹ බි‍්‍රස්ටල් වීදියේ සේවාමුක්ත භට සංගම් ශාලාවේදී පැවැත්විය. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ මෙම සමුලූවේදී ඉදිරි වර්ෂය සඳහා නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීම ඇතුලූ නව යෝජනා රැසක් සම්මත කර ගැනීම සිදුවුණි.
මෙහිදී වසන්ත සමරසිංහ සහෝදරයා විසින් කරන ලද කථාවේ හඩ පටය පහත පලකරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *