හෙට (12) රටපුරා සංවර්ධන නිලධාරීන් වැඩවර්ජනයේ – කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

MN 5 වැටුප් තලය, උසස්වීම් පටිපාටිය, වැටුප් විෂමතා ඉවත්කිරීම, සුදුසු රාජකාරී ක‍්‍රමවේදයක්ල අහිමි කර ඇති විශ‍්‍රාම වැටුප්ක‍්‍රමය ඇතුලූ ඉල්ලීම් දිනාගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට බලකරමින් හෙට (සැප්. 12) දින රටපුරා රාජ්‍ය, පළාත් රාජ්‍ය සේවාවන්හි උපාධිධාරී සංවර්ධන නිලධාරීන් වැඩවර්ජනයක් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමයේ ලේකම් චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පැවසීය. 110000 ක් පමණ රටපුරා සේවය කරන උපාධිධාරීන්ට කිසිදු උසස්වීම් ක‍්‍රමවේදයක් නැති බවත් අවුරුදු 20 ක් පුරා මෙම ගැටලූ සඳහා විසදුම් ලබා දී නැති බවත් එබැවින් හෙට දින රටපුරා මෙම වැඩවර්ජනය සඳහා උපාධිධාරීන් පෙළගැසී සිටින අතර රටපුරා දිස්ත‍්‍රික්ක 25 ම නියෝජනය කරමින් උපාධිධාරී කොළඹට පැමිණ විරෝධතාවයේ යෙදෙන බවත් මෙහිදී චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *