ඌව මහ ඇමතිට එරෙහිව ශේෂ්ඨාධිකරණයේ මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක්

ඌව මහ ඇමති විසින් බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විදුහලේ විදුහල්පතිවරිය දණ ගැස්සවීමේ සිද්ධියට අදාලව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් පැවරීමට ලංකා ගුරුසේවා සංගමය අද දින කටයුතු කළහ. මෙහිදී වගඋත්තරකරුවන් ලෙස ඌව පළාත් …

Read More

දිඹුලාගල අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ තුමිය පදනම් විරහිතව ස්ථාන මාරු කිරිම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමයේ විරෝධය

දිඹුලාගල කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ධුරයෙහි වැඩ ආවරණය කළ එස්.එච්.ජි.එන්. සංජිවනි මහත්මිය 2018.05.04 වැනි දින සිට වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවා අවශ්‍යතාව මත යැයි සඳහන් කරමින් පළාත් අධ්‍යාපන දේපාර්තමේන්තුවට ස්ථාන මාරු …

Read More