සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ඉල්ලා කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලූම උපාධිධාරීන්ට කප්පාදුවකින් තොරව පොරොන්දු වූ පරිදි කඩිනමින් රැකියා ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් අද දින කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි. රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය හා උපාධිධාරී ජාතික …

Read More

ජල සටන ජයගනී – ක‍්‍රියාමාර්ග අවසන් කරයි

2018 නව වැටුප් වැඩිවීම ප‍්‍රමාදවීම හා කප්පාදු කිරීමට විරුද්ධව පසුගිය සති දෙකක් පුරා පැවති වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අද දින එනම් 06 දින සවස, ජලසම්පාදන අමාත්‍යතුමා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා හා ජලසම්පාදන මණ්ඩලීයේ පරිපාලන …

Read More