සාකච්ඡා අසාර්ථකයි – අධ්‍යාපන පරිපාලන, ගුරු විදුහල්පති සේවා හෙට (04) වැඩවර්ජනයේ

දේශපාලන උවමනාවන් මත අවිධිමත් ආකාරයට පත්වීම් ලබාදීම හේතුවෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තවදුරටත් කඩාවැටෙන බවත් එම පත්වීම් වහාම අහෝසි කරන ලෙස රජයට බලකිරීම උදෙසා හෙට දින (04) යොදාගත් වැඩවර්ජනය ස්ථිරවම ක‍්‍රියාත්මක කරන …

Read More

ප‍්‍රධාන ඉල්ලීම් 4 ක් දිනාගැනීමේ සටන් අරඹමින් NTUC ජනතාව දැනුවත් කරයි

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩි නොකිරීම, EPF අරමුදල් අනතුරේ හෙලීම, විශ‍්‍රාම වැටුප් අහෝසි කිරීම, වතු සේවකයන්ට මාසික වැටුප් ක‍්‍රමයක් සකස් නොකිරීම යන වැඩකරන ජනතාවගේ ගැටලූ මුල්කර ගනිමින් ජාතික වෘත්තීය …

Read More