සෞඛ්‍ය ඇමතිගේ දේශපාලන උවමානවට එරෙහිව හෙද විරෝධතා

හෙද සේවාවේ බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් පහත හෙළීමට විරෝධය පළකිරීමේ උද්ඝෝෂණයක් අද (11) දහවල් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි. සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගේ හිතුවක්කාරී උවමනාව මත හෙද සේවාවේ බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් පහත හෙළා, උතුරු …

Read More