වත්මන් ආණ්ඩුව දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය මැරයන් පිරිසකට දෙන්න යනවා

වත්මන් ආණ්ඩුව රටේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනයේ හෙට දවස ගුරුවරුන්ගේ ඔලූ පලන මැරයින් පිරිසකට දෙන්නේ නම්  මවුපියන් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් සිතා බැලිය යුතු බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ සභාපති ධම්මික අලහප්පෙරුම අවධාරණය …

Read More