ජූලි 26 වැඩවර්ජනයක් – ගුරු විදුහල්පතිවරු සංගම් තීරණය කරති

දේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක්වුවන් යැයි කියමින් ගුරු විදුහල්පති හා අධ්‍යාපනඥ සේවයේ උසස්වීම් හා පත්වීම් අවිධිමත් ලෙස ලබාදීමට එරෙහිව ජූලි 26 රටපුරා එම සේවාවල වැඩවර්ජනයක් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව අධ්‍යාපනය සුරැුකීමේ වෘත්තීය සමිති …

Read More