රු. 1000/- වැටුප් වැඩිවීම ඉල්ලා රටපුරා වතු කම්කරු උද්ඝෝෂණ

වතු කම්කරු දෛනික මූලික වැටුප රුපියල් 1000/- දක්වා ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලමින් දියත්වෙන වර්ජන සහ විරෝධතා රට පුරා දියත් වෙමින් ඇත. මේ වනවිට කඳුකරයේ කම්කරුවන් දෛනික සේවා කටයුතු සඳහා වාර්තා …

Read More

දේශපාලන හිතවත්කම් මත ගුරුමාරු සිදුකිරීමට විරෝධය

ජාතික ගුරුමාරු ප‍්‍රතිපත්තියට අනුව ‘‘ජාතික හා අන්තර් පළාත් ගුරුමාරු සංඛ්‍යා නිශ්චය කිරීමේ මණ්ඩලය’’ මෙතෙක් ස්ථාපිත නොකිරීම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමය දැඩි වීරෝධය පළකර සිටී. මේ හේතුවෙන් දේශපාලන හිතවත්කම් මත ගුරු …

Read More