26 වර්ජනය ස්ථිරයි – වාර විභාගය කල්දමන්න – වෘත්තීය සමිති එකමුතුව

නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස පත්වීම් ලබා දීමට විරෝධය පල කරමින් අධ්‍යාපනය සුරැකීමේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින් ලබන 26 වනදා දීප ව්‍යාප්ත වර්ජනයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති අතර එම වර්ජනය ස්ථිර වශයෙන්ම සිදුකරන බව එම සංගමය වෙනුවෙන් මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පවසයි. මේ හේතුවෙන් 26 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පාසල් වාර පරීක්ෂණ කල් දමන ලෙසත් සිසුන් අපහසුතාවයට පත් කිරීම වැළැක්විය යුතු බවත් සියලූම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලා සිටින බවය. මේ අතර පසුගිය දින කිහිපය තුල මේ සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අත්පත‍්‍රිකා බෙදා හැරීම සිදුකිරීම රටපුරාම සිදුවූ අතර එය පාසල් මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කර ඇති බවද මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *