සමිති නායකයින්ගේ වැඩ තහනමට එරෙහිව විදුලි සේවකයෝ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයකට

වැඩ තහනම් කළ විදුලිබල වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවීමටත්, වැටුප් කමිටු වාර්තාව වහාම එළිදක්වන ලෙසත් බලකරමින් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ජූනි 20 දින දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බව එහි කැඳවුම්කරු රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා අද මරදානේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පැවසීය.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන වංචා දූෂණවලට එරෙහිව සිදු කළ විරෝධතාවය නිසා වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ වැඩ වැඩතහනම් කිරීම සිදු වු අතර මාස කිහිපයක් ගෙවී ඇති නමුත් වැඩ තහනම ඉවත් කර නැත.
මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී රංජන් ජයලාල් සහෝදරයා ඇතුලූ වෘත්තීය සමිති නායකයින් පල කල අදහස් සහිත හඩ පටය මෙසේ පලකරමු.

4 Comments on “සමිති නායකයින්ගේ වැඩ තහනමට එරෙහිව විදුලි සේවකයෝ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයකට”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *