මර්දනය නතර කර වරායේ සේවක වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීමට බලකරන විරෝධතා පෙත්සමක්

ශ‍්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරියේ විධායක නිලධාරීන්ට පමණක් අගෝස්තු මස වැටුප් වැඩිකිරීම මගින් ඇතිව තිබෙන වැටුප් විෂමතා හේතුවෙන් පෙළගැසුනු සේවක විරෝධතාවය මර්දනය කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිති නායකයින් පිටත වරායන් සඳහා ස්ථාන මාරු කිරීම් සිදු කර ඇත. මෙම ගැටලූව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස වෘත්තීය සමිති මර්දනය නතර කර වරාය සේවක වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීමට බලකරන විරෝධතා පෙත්සමක් අමාත්‍යවරයාට භාර දීමට කටයුතු කර ඇත. මෙම පෙත්සම සමස්ත වරාය සේවකයින්ගෙන් අත්සන් ලබාගැනීම සඳහා පළමු පියවර ඊයේ (26) දින කොළඹ කොටුවේ වරාය අපනයන දොරටුව ඉදිරිපිටින් ආරම්භ විය. මෙහිදී වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ලේකම් චන්‍ද්‍රසිරි මහගමගේ සහෝදරයා පැවසූයේ ආණ්ඩුව ඇතුලූ වරායේ පාලකයින් වෘත්තීය සමිති මර්දනය කරමින් ගෙන යන ක‍්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව රටපුරා සිටින සියලූ වරායවල සේවකයින් පෙළගැස්වීමට කටයුතු කරන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *