ලංගමය ලැබූ ලාභය බිලියන 2.1 න් ප‍්‍රසාද දීමනාව 10000/- ක් දෙන්න – සේපාල ලියනගේ

  ලංගමය විසින් 2017 වර්ෂය සඳහා ලැබූ ලාභය බිලියන 2.1 ක් වූ බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති බවත් එබැවින් 2018 වර්ෂයේ ප‍්‍රසාද දීමනාව රු. 10,000/- ක් ලබාදීමටත් හිග සේවක අර්ථසාධක …

Read More

NTUC – FUTA සාකච්ඡා සාර්ථකයි

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජිතයින් සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ නියෝජිතයින් අතර හමුවක් අද (23) පෙරවරුවේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවති බවත් එහිදී අධ්‍යාපන ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ මතුව ඇති බරපතල ගැටළු ගණනාවක් හා සයිටම් …

Read More